Počteníčko


 Projekt: " POČTENÍČKO "


 1.A  ZŠ T.G.Masaryka


     Všichni chceme, aby z našich dětí vyrostli moudří, dobří a šťastní lidé. Jak toho dosáhneme? Asi i tím, že budeme dětem číst. Čtenářem se nikdo nenarodí, čtenáři musíme ukázat  cestu. Přilákat děti ke čtení se snažíme již od 1. třídy v rámci našeho projektu.

CÍLE PROJEKTU:

- hlavním cílem projektu je zavedení pravidelného čtení doma

- propojit tři generace ( dítě, rodiče, prarodiče) společnými zážitky

- rozvíjet slovní zásobu dětí, představivost, formovat čtecí návyky, přinášet všeobecné znalosti

- zabraňovat vzniku závislosti na televizi a počítači

- podpořit chuť a začít pěstovat celoživotní lásku ke čtení

 

NÁPLŇ PROJEKTU:

- rodiče, prarodiče, sourozenci,učitelé čtou dětem

- zjišťovat porozumění  textu pomocí otázek, ale i výtvarným projevem

- rozšiřování slovní zásoby při diskusi o přečteném textu

- posuzování  charakterových vlastností postav.

 

Fotodokumentaci z jednotlivých setkání si prohlédněte ve fotogalerii:  "POČTENÍČKO"

 

A jak to zatím probíhá :

POČTENÍČKO zahájil 9.10. pan ředitel, přinesl si svoji nejoblíbenější knížku
z dětství "Pohádky lesa" od J. Kožíška. Seznámil děti se zvířátky, která
v pohádce vystupují. Poté následovaly otázky k přečtenému textu. Děti
po celou dobu bedlivě naslouchaly a bylo vidět, že je čtení zaujalo.

O týden 16.10. později nás navštívila maminka Tomáše Podškubky, přinesla pohádkovou knihu od  Boženy Němcové a četla dětem pohádku " Rozum a štěstí". Děti byly opět moc hodné a společně si popovídaly o nutnosti štěstí, ale i rozumu.

23.10.
přišla maminka Klárky, představila dětem knihu od J. Čapka "Povídání o pejskovi a kočičce" ve 3 vydáních, jednu po své mamince, jednu svoji a nejnovější své dcery Klárky. Nejen, že přečetla pohádku "O pyšné noční košilce", ale přinesla i  šablony košilek, které si děti dle své fantazie vybarvily.

30.10. nás čekalo opět krásné POČTENÍČKO. Maminka Patrika Ilšnera dětem představila knihu "Pohádkový dědeček" od Eduarda Petišky a přečetla pohádku O panu Šnofousovi. V této pohádce prohrála lidská hloupost, lakota a chamtivost. Milé setkání s maminkou Patrika nás opět moc potěšilo a všichni se už těšíme na příští předčítání.

Ve čtvrtek 6. 11. si přivedl Dan Kouřím do třídy svoji maminku a další POČTENÍČKO mohlo začít. Knihu, která vypráví o šikovném mravenečkovi, který nosí červeně puntíkovaný šátek kolem krku, děti hned poznaly. Po přečtené pohádce "Jak komáři Ferdovi tleskali a Beruška se urazila" si děti s chutí vybarvily brouka Pytlíka a Berušku. Co nás čeká za týden??

 Počteníčko 13. 11. se nám opět vydařilo. Přišel mezi nás tatínek Elišky Nedělkové a přinesl si knižku "Byla jednou koťata" od L. Štíplové a J. Váni. Po přivítání se děti usadily do kruhu a předčítání o koťátkách mohlo začít. Macourek a Canfourek jsou zvědavá, nezbedná a neposedná koťátka, která jsou stále plná nápadů a to se dětem moc líbilo.

 20.11. přijala pozvání babička Ivanky Moravcové a představila dětem půvabnou knihu " O letadélku Káněti" od Bohumila Říhy. Vysvětlila dětem, proč  přinesla  zrovna toto povídání a proč jim chce předat kousek ze svého dětství. Knížku totiž dostala ve druhé třídě ze nejlepší prospěch od paní učitelky a po celý život si ji moc váží. Příběhy o vesnických dětech, které se při návštěvě letiště seznámí s tajemstvím hangárů a létání naše malé prvňáčky opět zcela pohltily

27.11. přišla představit svoji oblíbenou knihu paní učitelka J. Štěpánová z MŠ Březinka. Kniha " Velká i malá dobrodružství", kterou napsal Radek Daniel, děti velice zaujala. Již název příběhu "Nepovolaným vstup zakázán!" zněl tajúplně a děti s napětím naslouchaly, zda neposlušnost dvou chlapců skončí dobře.  Navíc všechny děti dostaly od paní učitelky nezbytnou pomůcku čtenáře - záložku.  Tu si každý vyzdobil dle své fantazie a bude mu zdobit náš nový Slabikář.

 4.12. přijala pozvání na POČTENÍČKO paní zástupkyně Jana Žaludová. Po" sloním" přivítání  se začaly dít věci. Knihu" Kluci jedna radost", kterou napsal Miroslav Stoniš, nikdo neznal. Název povídky" Cesta za hlubokou sněžnou tmou" děti zaujal. A začali jsme diktovat slova, která nás napadla z názvu kapitoly.  O čem to asi bude? Kdo se trefí? Která slova se opravdu nakonec v příběhu objeví?  Tak nějak probíhalo "Čtení s předvídáním". Příběh podobný pohádce " O veliké řepě" jsme si na závěr všichni ještě s radostí zahráli. Móóóc príma.

11.12. bylo naše POČTENÍČKO opět velmi pěkné. Maminka Ondry Lajera dětem představila knihu" Ferda Mravenec", kterou napsal Ondřej Sekora. Kdo by neznal Ferdu Mravence, který nosí červeně puntíkovaný šátek kolem krku a umí prostě všechno. Jeho heslo zní:" Ferda Mravenec - práce všeho druhu". Děti si poslechly dvě kapitoly - Jak se ochočí divoký kůň a Jak se Beruška jen smála a pak se na Ferdu ani nepodívala. Budeme se těšit zase na příští týden.

18.12. přijala pozvání babička Lucinky Vinterové. Přinesla si krásnou knihu " Kašpárek jde do světa", kterou napsala Ludmila Tesařová. Tato kniha byla vydaná v roce 1947 a děti zaujala krásnými ilustracemi. Z loutky se stal Kašpárek a každý ho měl velmi rád. Předčítání se dětem velice líbilo a na závěr všechny dostaly obrázek Kašpárka, kterého si vybarvily dle své fantazie. Bylo to opět krásné Počteníčko. Děkujeme.

8.1.2015 se nám POČTENÍČKO opět moc líbilo. Navštívila nás babička Lucinky a Patrika a přinesla si krásnou knihu o zvířátkách " Lesní majáles". Je to pohádková kniha o životě lesních zvířátek, která prožívají různá dobrodružství. Děti byly moc hodné a při předčítání mlsaly vánoční cukroví, které jim paní Klimešová přinesla. Moc děkujeme.

15.1. si Tomáš Kolesár přivedl na Počteníčko svoji sestru Lucku. Děti seznámila s knížkou "Jakopes", kterou napsala
Michaela Pavlátová. Příběh o podivuhodném pejskovi se všem líbil a každý si přál mít vymyšleného pejska doma. A už teď se těšíme na příští týden.

22.1. přijal pozvání tatínek Dorotky a přinesl si knížku od Václava Čtvrtka:" Cipísek". Děti potichounku naslouchaly příběh o tom,"Jak se Cipísek narodil" a" Jak se ukázalo, že Cipísek má dobré srdce". Opět bylo vidět, že se historky o synkovi  Runcajse a Manky  dětem moc líbily. Děkujeme.

12.2. si přivedl Filip Ptáček do třídy svého bratra a POČTENÍČKO mohlo začít. Děti se seznámily s knihou " STARÉ ŘECKÉ BÁJE A POVĚSTI", kterou převyprávěla  Jana Eislerová tak, aby byla srozumitelná i malým dětem. Příběh o Heraklesovi děti zaujal, poslouchaly se zatajným dechem. Děkujeme za pěkné předčítání.

26.2. jsme přivítali na POČTENÍČKU babičku Filipa, která dětem přinesla ukázat svůj zásobníček na písmena, který používala, když  chodila do 1. třídy. Dalším překvapením byl Slabikář, který byl vydaný v roce 1953. Dětem předčítala z čítanky pro 4. a 5. ročník, která byla z doby našeho prvního prezidenta T.G. Masaryka(z roku 1925). Moc
děkujeme, bylo to velmi zajímavé.

19.3.2015 nám přišla předčítat maminka Klaudie, paní Čisárová. Děti seznámila s krásnou knihou: Heidi, děvčátko z hor, kterou napsala Johanna Spyriová. Dojemný příběh s dobrým koncem vypráví o osiřelém děvčátku Heidi, o které se nemá kdo starat, a tak skončí u dědečka v horách. Předčítání se dětem moc líbilo, děkujeme.

26.3.2015 si Pepa Čelka přivedl na Počteníčko svoji sestru, která děti seznámila s knihou " Ezopovy bajky". Děti naslouchaly se zaujetím a poznaly, že každá bajka je kritikou negativních lidských vlastností. Děkujeme, poučili jsme se.

16.4.2015 nám sestřička Jakuba Babky představila knihu od Eduarda Petišky: " Pohádková babička". Kdo by doma nechtěl mít pohádkovou babičku? Každá babička umí přece povídat ty nejhezčí pohádky. Malá Alenka takové štěstí měla, ráda poslouchala pohádky o holčičkách, princeznách, o zvířátkách i o kouzlech. Děti po celou dobu bedlivě naslouchaly a všem se POČTENÍČKO moc líbilo.  

 5.5.2015 jsme měli poslední POČTENÍČKO s tím, kdo měl i první, tedy s panem ředitelem.  Oblíbenou knížku z dětství již  nesehnal a tak dětem ukázal, že se dá číst nejen z knížky, ale i z elektronickýh médií. Z  tabletu nám četl úrvyky z knihy Tajemný hrad Svojanov od Bohuslava Březovského. Děti se zaujetím poslouchaly a bylo vidět, že je příběh o záhadách hradu zaujal. Děkujeme moc a už se těšíme na příští školní rok na další pokračování. Rodiče, prarodiče, sourozenci a ostatní zájemci - chystejte si čtení.