Počteníčko


 Projekt: " POČTENÍČKO "


 1.A  ZŠ T.G.Masaryka


     Všichni chceme, aby z našich dětí vyrostli moudří, dobří a šťastní lidé. Jak toho dosáhneme? Asi i tím, že budeme dětem číst. Čtenářem se nikdo nenarodí, čtenáři musíme ukázat  cestu. Přilákat děti ke čtení se snažíme již od 1. třídy v rámci našeho projektu.

CÍLE PROJEKTU:

- hlavním cílem projektu je zavedení pravidelného čtení doma

- propojit tři generace ( dítě, rodiče, prarodiče) společnými zážitky

- rozvíjet slovní zásobu dětí, představivost, formovat čtecí návyky, přinášet všeobecné znalosti

- zabraňovat vzniku závislosti na televizi a počítači

- podpořit chuť a začít pěstovat celoživotní lásku ke čtení

 

NÁPLŇ PROJEKTU:

- rodiče, prarodiče, sourozenci,učitelé čtou dětem

- zjišťovat porozumění  textu pomocí otázek, ale i výtvarným projevem

- rozšiřování slovní zásoby při diskusi o přečteném textu

- posuzování  charakterových vlastností postav.

  
Kontakt

zstgm-ježečci.webnode.cz, třídní učitelka: Mgr. Ivana Maršíková