Kouzelný dům


PROJEKT: " KOUZELNÝ DŮM"


1. A  ZŠ T. G. Masaryka

  Jednotlivé části projektu:


  Kouzelná vesnice se skládá z kouzelných domů


  Uvnitř domu


  Zahrada


  Noční dům


  Kouzelné město

  Náplň projektu:     Kouzelný dům

- motivační pro žáky - nakresli, jak by měl vypadat tvůj
kouzelný dům zvenku, abychom ho poznali, když kolem něj někdy půjdeme,
spoluprací vytvoříme naše kouzelné vesnice

MOTIVACE

- na co nesmíme zapomenout, když budeme kreslit kouzelný
dům, co by tam mělo být

ÚKOL

- pomocí jedné voskovky nakreslete svůj dům snů, potom
nakreslete kamarádovi něco, co by se podle vás hodilo k jeho domu

CÍL

- žáci propojují svá přání a fantazii s přáním a sny
kamarádů, učíme je vypořádat se s prostorem na papíře, rozvíjíme schopnost
práce ve skupině, vedeme  je  k  toleranci a ke kompromisu.

POPIS HODINY:

- žáci se náhodně rozdělí do skupin - každý si vybere
lísteček s barvou, dostanou úkol vytvořit skupinku, která se bude skládat
z barvy červené, modré, zelené a hnědé

- každý žák bude malovat jen s takovou barvou,
kterou si vylosoval

- nejprve si každý nakreslí svůj vysněný dům zvenku

- až bude mít každý svůj dům nakreslený, půjde na
návštěvu ke kamarádovi - vede svoji voskovkou čáru až k domu kamaráda

- protože na návštěvu se nechodí s prázdnou, něco
kamarádovi přinese, co se mu bude k domečku hodit a svoji voskovkou (např.
psa, bazén, skluzavku...) nakreslí

 - potom jde na
návštěvu k jinému kamarádovi a postup se opakuje

ZÁVĚR HODINY:

- měly by vzniknout 4 domečky nakreslené různými barvami,
kolem domků různé věci, zvířátka a všude kolem barevné propletené čáry

- děti zhodnotí i práce ostatních, říkají, co se jim
povedlo, co méně, co jim dělalo problémy, jestli jim vadilo kreslit jednou
barvou

FOTODKUMENTACI najdete ve fotogalerii


UVNITŘ DOMU

Koláž z letáků na téma Kouzelný dům.

ÚKOL: prohlédněte si letáky, vyberte si vybavení do některé místnosti z vašeho kouzelného domu, vystřihněte obrázky, nalepte je na čtvrtku a zbytek dokreslete.

CÍL: podporujeme fantazii žáků. jejich kreativitu. Žáci pracují s textem a s obrázky, vyhledávají v novinách a letácích, rozvrhnou si svoji práci, mohou svůj pokoj dotvořit podle vlastní fantazie, žáci umí popsat místnost svého kouzelného domu.

FORMA HODNOCENÍ ÚKOLU: žáci si prohlíží jednotlivé práce ostatních, hodnotí, co se jim povedlo, co naopak dělalo problémy, popisují své vlastní kouzelné domy.

FOTODOKUMENTACI najdete ve fotogalerii 


NOČNÍ DŮM

Motivace: Dívali jste se někdy večer do oken domů? Co jste tam viděli? Co uvidíme my, když nakoukneme do každého okna? Co budeš ve svém kouzelném domě večer dělat?

ÚKOL: motivační rozhovor - povídáme si o různých domech, kde mohou lidé bydlet, každý si rozmyslí, jak bude vypadat jeho dům, zda bude  úzký a vysoký nebo nízký a široký.

        - hlavní linie domu vytvoří žák ze špejlí

        - ze žlutého papíru vystříháme okna, která nalepíme na černou čtvrtku

        - do oken nakreslí žáci tuží situace z běžného domácího večerního života

        - okna mohou žáci orámovat párátky nebo kousky špejlí

        - po dokončení práce předvede každý žák svůj pokoj třídě

HODNOCENÍ ÚKOLU: Děti prezentují své výtvory před třídou, hodnotí i práce  ostatních, říkají, co se jim povedlo, co méně, co jim dělalo problémy.